ได้รับโล่เเละเกียรติบัตร

ในการประกวดผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแปรรูปอบแห้ง งานเกษตรแฟร์ปี 2563

บูท Caesar Food งานเกษตรแฟร์

โซน M สินค้า Amazing zone 58-61

บูท Caesar Food ในงาน The Best SMEs Gift Fest

ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 3 บูท B57

บูท Caesar Food @เซนทรัลพระราม 9

ชั้น 6 บริเวณหน้า MK