Caesar Food ผู้ผลิตแปรรูปผลไม้อบแห้งและพืชผักต่างๆ เกรดพรีเมี่ยม มาตรฐานส่งออก

จากการคัดสรรวัตถุดิบ อย่างดีที่สุด สู่กระบวนการแปรรูป เรา Caesar Food เราเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้และพืชผักต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน GMP HACCP และด้วยโรงงานของเราเอง จึงสามารถควบคุมได้ทั้งการผลิต ความสะอาก การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไร้สารปรุงแต่งที่อันตราย ซึ่งถือเป็นนโยบายหลัก ที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ คือ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี จากสวนเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP

ผลิตภัณฑ์หลัก มะม่วงอบแห้งของเรา ผลิตจากมะม่วงที่มีชื่อเสียง  "โชคอนันต์"  จากจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร 

วัตถุดิบผลไม้จากสวนเกษตรปลอดภัยจากทั่วประเทศ ที่เราคัดสรรอย่างดีที่สุดมาเป็นวัตถุดิบคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีการเพาะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีอันตราย ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เป็นปุ๋ย อีกทั้งสวนที่ใช้ทำการเกษตรยังมีการใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติในการเพาะปลูก ซึ่งข้อดีของการใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติคือผลไม้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยทำให้ผลไม้มีรสชาติที่ดี หอม และหวาน ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบชั้นดี จากแหล่งเครือข่ายที่หลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐาน แล้วนำมาแปรรูปที่โรงงานของเราเอง ซึ่งก็ได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP 

CAESAR FOOD โรงงานผลิตแปรรูปที่ได้มาตรฐาน GMP HACCP